Bách Hóa Quà Tặng

Thẻ: The MysteriousIsland 2012

  • Journey 2 – The MysteriousIsland 2012.

    Hôm nay Bách Hóa Quà Tặng xin được chia sẻ đến các bạn một bộ phim về thể loại phưu lưu viễn tưởng. Bộ phim nói về chuyến phưu lưu vào lòng đất của Sean. Đây là bộ phim đã từng rất thành công trong những năm 2012 khi bộ phim mới ra mắt. Và bây