Bách Hóa Quà Tặng

Thẻ: MALEFICENT – TIÊN HẮC ÁM

  • Maleficent 2014 – Tiên hắc ám

    Thêm một bộ phim về thể loại phưu lưu viễn tưởng nữa. Bách Hóa Quà Tặng xin được chia sẻ cùng người xem bộ phim Maleficent 2014. MALEFICENT (tựa Việt: TIÊN HẮC ÁM) là bộ phim hiếm hoi của Walt Disney có khắc họa một nhân vật phản diện điển hình trong một bộ phim nổi